W imieniu firmy TECHPAK GROUP Sp. z o.o. chcielibyśmy Państwa poinformować, że w dniu 30.11.2017 zakończyliśmy proces łączenia się spółek PAKLAND Sp. z o.o. oraz TECHPAK GROUP Sp. z o.o. W wyniku połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, nastąpiło przeniesienie całego majątku spółki Pakland Sp. z o.o. na TECHPAK GROUP Sp. z o.o.
Zapraszamy na naszą nową stronę:


www.techpak.eu